Rännien puhdistus

Rännien puhdistus tarkoittaa sellaisen räystäskourujen pohjalla olevan lian poistoa, joka estää veden kulkemisen räystäskouruissa oikealla tavalla. Rännien puhdistus voidaan tehdä käsin, imurilla tai erilaisia puhdistusvälineitä apuna käyttäen.

Rännien puhdistus

Tällä sivulla käydään rännien puhdistus kattavasti läpi.

Mitä rännit ovat?

Rännit ovat rakennuksen sadevesijärjestelmän se osa, joka kerää räystäältä tulevan veden hallitusti yhteen ja ohjaa sen useimmiten syöskytorveen josta se siirtyy joko pintavedeksi pihamaalle tai uudeman rakennuksen ollessa kyseessä sadevesikaivoihin.

Rännit sijaitsevat katon reunalla niin, että katolta valuva vesi pääsee esteettömästi tippumaan rännien pohjalle.

Mikäli rännit ovat tukossa, täynnä roskaa tai mikäli rännien kaato ei ole kunnossa, ei vesi virtaa halutulla tavalla, vaan rännit saattavat alkaa tulvimaan yli, jolloin vesi kulkeutuu rakennuksessa väärään paikkaan.

Ränneissä oleva lika myös painaa, jonka vuoksi tukossa ja täynnä olevat rännit rasittavat turhan paljon räystäitä ja rännien kiinnityksiä.

Koska rännit, joita sadevesikouruiksikin kutsutaan, ovat niin tärkeässä osassa rakennuksen kosteudenhallinnan kannalta, on rännien puhdistus tärkeä suorittaa oikeaan aikaan ja riittävän usein.

Mikä siten on riittävän usein, siitä hieman alla.

Kuinka usein rännit tulee puhdistaa?

Rännien puhdistus, tai ainakin tarkistus, suositellaan tehtäväksi paikasta riippuen vuoden välein, tai useammin.

Sellaisessa ympäristössä jossa on paljon rännejä likaavaa kasvillisuutta, esimerkiksi korkeita katon lähellä olevia havupuita tai korkeita jopa hieman kauempanakin olevia lehtipuita, on rännien puhdistus hyvä tehdä syksyisin kun puut ovat varistaneet lehtensä, ja keväisin lumien ja jään sulattua.

Silloin kun rakennus sijaitsee aukealla paikalla jossa ei ole suurta määrää lentävää roskaa, riittää rännien puhdistuksen teko harvemmin.

On kuitenkin huomioitavaa, että esimerkiksi tiilikatolta ja huopakatolta irtoaa ajan mittaan pientä kivipurua, joka kertyy helposti vesikourujen pohjalle ja pitää ne kosteana pitkään.

Myöskin maalatulta peltikatolta saattaa ajan mittaan irrota maalilastua ja muuta pientä, joka tosin kulkeutuu usein sadeveden mukana kohtalaisen helposti pois.

Miksi rännit sitten menevät tukkoon?

Suurin syy rännien tukkeutumiselle on riittämätön kaato yhdistettynä kourun ja syöksytorven liitoksessa oleviin ongelmiin.

Rännien kaadon tulee olla sellainen, että vesi virtaa koko kourun matkalta kohti syöksytorven liitosta tai muuta purkupaikkaa.

Vaikka kourun kokonaiskaato olisi kunnossa, voivat yksittäiset notkokohdat aiheuttaa lian kertymistä kourun pohjalle. Kun notkokohtaan alkaa kertymään roskaa ja likaa, pidättää se helposti veden mukana virtaavaa ainesta niin että likamäärä vähitellen kasvaa, ja pian ränni on kokonaan tukossa.

Jos taas rännin ja syöksytorven liitos on tehty liian pieneksi, tai syöksytorvi on kiinnitetty esimerkiksi liian pitkillä ruuveilla, estyy lehtien kulkeminen syöksytorveen ja näin muodostuu tukos.

Tästä syystä on tärkeä varmistaa, ettei kourussa ole notkokohtia tai muita virtausta haittaavia tekijöitä, esimerkiksi korkeita saumakohtia.

Voiko rännien puhdistuksen tehdä itse?

Monet omakotiasukkaat suorittavat räystäiden puhdistuksen itse ja useimmissa tilanteissa rännien puhdistaminen itse onkin kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto.

Voit lukea lisää siitä, mitä rännejä itse puhdistettaessa tulee ottaa huomioon, tästä artikkelista.

Millaisilla välineillä rännien puhdistus onnistuu?

Tärkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat välineet rännien puhdistuksessa ovat turvavaljaat, turvavaljaiden kunnollinen kiinnityspiste sekä niien oikeanlainen käyttö.

Turvavaljaat estävät putoamisen rännejä puhdistettaessa ja ovat siinä mielessä oleellinen osa varustusta.

Ränniin puhdistukseen on hyvä käyttää soveltuvaa työkalua, joka on jokaiseen rännimalliin hieman erilainen. Joskus soveltuva työväline voi olla lasten hiekkalapio, joskus kourulapio ja joskus parhaiten hansikkaalla varustettu käsi.

Tarkemman listan varusteista ja työkaluista löydät tästä artikkelista.

Paljonko rännien puhdistus maksaa?

Rännien puhdistuksen hinta on noin 200 – 400 euroa puhdistuksen suorittavasta yrityksestä, paikkakunnasta ja kohteen koosta riippuen.

Omakotitalon rännien puhdistus maksaa yleensä noin 300 euroa, rivitalon rännien puhdistus taloyhtiön koosta riippuen noin 1000 euroa, ja kerrostalon rännien puhdistus vielä hieman enemmän.

On huomioitavaa, että sekä kerrostaloja, rivitaloja että omakotitalojakin on hyvin eri kokoisia ja erilaisissa paikoissa, joten aivan tarkasti rännien puhdistuksen hintaa ei etukäteen voi arvioida, ellei sitten kyse ole kiinteähintaisesta palvelupaketista jossa rännit puhdistetaan likaisuudesta riippumatta tiettyyn ennalta sovittuun hintaan.

Miten rännit puhdistetaan?

Rännit puhdistetaan kaapimalla, lapioimalla tai imuroimalla rännien pohjalle kertynyt lika pois. Erilaisiin ränneihin sopii erilaiset työvälineet, ja onkon tärkeää että käytettävä puhdistusväline on riittävän hellävarainen, ja samalla toki tehokas, jottei rännien pinnoitusta vahingoiteta turhaan.

Valtaosa rännien puhdistuksista tehdään yhä edelleen katon päälle tai alakautta rännin lähelle menemällä ja puhdistamalla lika rännistä käsin tai sopivalla lapiolla tai kauhalla.

Räystäskourut voi puhdistaa myös imurilla.

Rännien puhdistus imuroimalla on vähitellen yleistyvä tapa. Tässä menetelmässä ränneihin kertynyt lika imuroidaan tehokkaalla pitkäputkisella imurilla keräyssäiliöön, josta se voidaan työn jälkeen tyhjentää esimerkiksi kompostiin.

Joissain imurijärjestelmissä on myös kamera, jonka avulla työtä tekevä henkilö voi nähdä rännin pohjalle ja varmistaa, että räystäskouru tulee puhtaaksi.

Rännien puhdistus imuroimalla on siinä mielessä turvallista työntekijälle, että katolle ei tarvitse kiivetä, vaan työ voidaan yleensä tehdä maasta käsin.

Imuripuhdistuksen haittapuolena taas on se, että ränniin ei näe niin tarkasti, eikä ränneissä olevia pieniä epäkohtia pääse korjaamaan samalla kerralla puhdistuksen kanssa.

Mitä tapahtuu jos räystäskourujen puhdistuksen jättää tekemättä?

Ei välttämättä yhtään mitään.

Rakennus voi hyvin pärjätä ilman rännien puhdistusta vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Ja toisaalta jo yhden puhdistuskerran laiminlyönti voi aiheuttaa kosteusvaurioita esimerkiksi räystäsrakenteisiin tai sokkeleihin.

Kaikki riippuu siitä, kuinka likaantumiselle alttiita kourut kohteessa ovat, onko kourujen kaato kunnossa ja onko rakennuksen ympärillä sellaista kasvillisuutta joka aiheuttaa kourujen likaantumista.

Varmuuden vuoksi rännit on siis syytä ainakin tarkistaa ajoittain, ja suorittaa puhdistus silloin kun se on tarpeen.

Mitä ja miksi rännienpuhdistus.fi?

Tällä sivulla kerrotaan laajasti siitä miten, millaisilla välineillä, millaisilla keinoilla ja kenen toimesta rännien puhdistus on tehtävissä. Kirjoituksista saat vinkkejä sekä rännien puhdistamiseen itse, että rännien puhdistuksen tilaamiseen, olipa kohde sitten millainen tahansa.

Puhtain rännein kohti puhdasta tulevaisuutta.