Rivitalon rännien puhdistus

Rivitalon rännien puhdistus on talon kunnon ja sadevesijärjestelmän toimivuuden kannalta erittäin tarpeellinen työ, joka on usein tehtävä vuosittain. Kun rivitalon rännit puhdistetaan, vesi kulkee oikealla tavalla pois katolta, ei tipu takapihoille puutarhakalusteita likaamaan, eikä turhaan kastele talon räystäsrakenteita ja puuosia. Tässä kirjoituksessa tutustutaan rivitalon rännien puhdistukseen, kerrotaan miten ja kuinka usein rivitalon kourut on hyvä puhdistaa, ja mitä puhdistamattomat kourut pahimmillaan voivat aiheuttaa.

Rivitalon rännien puhdistus on hyvä tehdä talon sijainnista riippuen joko vuosittain tai useammin. Metsäisessä, paljon havupuita ympärillään pitävässä tontissa kourut on hyvä puhdistaa jopa kaksi kertaa vuodessa. Usein kuitenkin puhdistus kerran vuodessa, syksyllä, riittää. Mikäli rivitalo sijaitsee alueella jossa ei ole puita ympärillä, voi puhdistusväliä hyvin pidentää kahteen vuoteen.

Rivitalon rännit puhtaaksi talkoilla vai huoltoliikkeen toimesta?

Rivitalon rännien puhdistus on monessa kohteessa annettu huoltoliikkeen tehtäväksi, vaikkei sen teko talkoovoiminkaan ole usein ylitsepääsemätöntä. Rivitalon räystäskourut voi useimmissa tapauksissa puhdistaa katon kautta, sillä rivitalojen katot ovat lähes poikkeuksetta suhteellisen loivia. Sellaisia, että niillä kulkeminen turvavaljaita käyttämällä on mahdollista.

Joissakin taloyhtiöissä on myös päädytty tilanteeseen, jossa jokainen asukas vastaa itse oman asuntonsa alueella räystäskourujen puhdistuksesta.

Tällaisiin ratkaisuihin päätyminen on sitä todennäköisempää, mitä helpompikulkuisempi ja matalampi rivitalon katto on, ja onkin selvää että asukkaiden ikääntyessä, katon ollessa kovin jyrkkä tai katon räystään kovin korkealla, rivitalon rännien puhdistus on hyvä antaa asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi.

Rivitalon rännien puhdistus vastaa periaatteessa omakotitalossa tehtävää työtä.

Rivitalossa tehtävä rännien puhdistus ei useinkaan poikkea paljon omakotitalon rännien puhdistuksesta paitsi siinä mielessä, että ränniä on yhtämittaisena pätkänä usein enemmän, ja rivitaloissa yhteen kouruun on usein asennettu useampi syöksytorvi, myös kourujen keskelle.

Rivitalojen takapihat on usein myös jaettu väliaidoilla tai vastaavilla niin, ettei tasainen eteneminen esimerkiksi telineiden avulla välttämättä ole ongelmatonta. Tästä johtuen rivitalon rännien puhdistus tehdäänkin usein katon kautta.

Katon puhdistus samassa yhteydessä?

Usein rivitalon rännien puhdistuksen yhteydessä huomataan myös katon olevan kerännyt pinnalleen sammalta (tiilikatot) tai muuta roskaa. Tällaisen roskan poistaminen rystäskourujen puhdistuksen yhteydessä on usein tarpeen, vaikke se varsinaisesti kuulukaan urakkahinnoiteltuun räystäskourujen puhdistukseen. Katolla olevat roskat kulkeutuvat aikanaa ränneihin ja tukkivat sadeveden reittejä, eivätkä ne katollekaan hyvää tee kerätessään itseensä kosteutta ympäristöstä ja pidättäessään sadevettä katon pinnalla.

Kuka vastaa rivitalon rännien puhdistuksesta?

Rivitalon rännit tulee pitää puhtaana, mutta kenen vastuulla se loppujen lopuksi on?

Riippuu varmasti taloyhtiöstä ja siellä tehdyistä paikallisista sopimuksista miten kussakin rivitalossa asia on sovittu, mutta yleisenä sääntönä voitanee pitää rännien kuuluvan kattoon, jonka toimivuus on taloyhtiön vastuulla, ei osakkaan. Näinollen myös vastuu rännien puhdistuksesta on useimmissa tapauksissa taloyhtiöllä, vaikka se olisikin keskenään sopimalla jaettu talkoilla tehtäväksi tai muuten osakkaille.